یادگیري ماشین مقیاس پذیر و کلان داده ها
توضیحات

کتاب رو به رو حاصل ترجمه و تألیف کامل دو تکنولوژي بنیاد نرم افزارهاي آزاد آپـاچ شـامل آپـاچ ماهوت و آپاچ اسپارك میباشد.

سعی شده در قسمتهایی که مستندات اصلی این تکنولـوژي هـا گویاي مطلب اصلی نبوده مثال هایی عملی به آن اضافه کرده و آن مطلب را تکمیل کنم.

یادگیري ماشین به عنوان یکی از شاخه هاي وسیع و پرکاربرد هوش مصنوعی، یـادگیري ماشـین به تنظیم و اکتشاف شیوه ها و الگوریتم هایی می پردازد که براسـاس آن هـا رایانه ها و سامانه ها توانایی تعلم و یادگیري پیدا می کنند.

فایل های مشابه
132 نکته کاربردی و سریع اکسل
دانلود آزمون ارزیابی رشد کودک
سوالات و نظرات
برای ارسال سوال و نظر ابتدا وارد و یا عضو سایت شوید.
اطلاعات فایل
تاریخ انتشار:
13 بهمن 1399
تعداد فروش:
3