فیلتر فرمت فایل

لغو همه فیلترها

تست روشها و فنون تدریس

تست روشها و فنون تدریس

رضا بکرای رضا بکرای

تاریخ انتشار: 19 فروردین 1403
لیست حضور و غیاب کلاس درس
لیست حضور و غیاب کلاسی(2)
درسنامۀ درس 1 مطالعات اجتماعی هشتم
درسنامۀ فصل 1 علوم تجربی هفتم
خلاصه روانشناسی رشد
خلاصه نظریه های یادگیری
سربرگ امتحانی(2)

سربرگ امتحانی(2)

ایران گرافیک ایران گرافیک

تاریخ انتشار: 10 خرداد 1403
جزوه پاور پوینت اتصالات چوبی
جزوه درودگری (صنایع چوب)

جزوه درودگری (صنایع چوب)

مصیب محسن پور مصیب محسن پور

تاریخ انتشار: 22 اردیبهشت 1403
300 نمونه سوال آزمون اتوکد Autocad

300 نمونه سوال آزمون اتوکد Autocad

. Heydari . Heydari

تاریخ انتشار: 22 اردیبهشت 1403
تست فارسی نهم (شماره20) pdf

تست فارسی نهم (شماره20) pdf

امیر سلیمانی امیر سلیمانی

تاریخ انتشار: 30 فروردین 1403
تست فارسی نهم (شماره 19) pdf

تست فارسی نهم (شماره 19) pdf

امیر سلیمانی امیر سلیمانی

تاریخ انتشار: 30 فروردین 1403
تست فارسی نهم (شماره 18 فصل) pdf
تست فارسی نهم (شماره 17) pdf

تست فارسی نهم (شماره 17) pdf

امیر سلیمانی امیر سلیمانی

تاریخ انتشار: 30 فروردین 1403
تست فارسی نهم (شماره 16) pdf

تست فارسی نهم (شماره 16) pdf

امیر سلیمانی امیر سلیمانی

تاریخ انتشار: 30 فروردین 1403
تست فارسی نهم (شماره 15) pdf

تست فارسی نهم (شماره 15) pdf

امیر سلیمانی امیر سلیمانی

تاریخ انتشار: 30 فروردین 1403
تست فارسی نهم (شماره 14) pdf

تست فارسی نهم (شماره 14) pdf

امیر سلیمانی امیر سلیمانی

تاریخ انتشار: 30 فروردین 1403
تست فارسی نهم (شماره 13 ) pdf

تست فارسی نهم (شماره 13 ) pdf

امیر سلیمانی امیر سلیمانی

تاریخ انتشار: 30 فروردین 1403
تست فارسی نهم (شماره 12) pdf

تست فارسی نهم (شماره 12) pdf

امیر سلیمانی امیر سلیمانی

تاریخ انتشار: 30 فروردین 1403
تست فارسی نهم (شماره 11) pdf

تست فارسی نهم (شماره 11) pdf

امیر سلیمانی امیر سلیمانی

تاریخ انتشار: 30 فروردین 1403
تست فارسی نهم (شماره 10) pdf

تست فارسی نهم (شماره 10) pdf

امیر سلیمانی امیر سلیمانی

تاریخ انتشار: 30 فروردین 1403
تست فارسی نهم (شماره 9 ) pdf

تست فارسی نهم (شماره 9 ) pdf

امیر سلیمانی امیر سلیمانی

تاریخ انتشار: 30 فروردین 1403
تست فارسی نهم (شماره 8 فصل 1و2و3) pdf