تحقیقات بازاریابی درصنعت خرده فروشی با رویکرد مدیریت ذائقه مشتریان
توضیحات

پیشگفتار

 رشد صنعت خرده فروشی الکترونیکی، خرده فروشان الکترونیکی و تأمین کنندگان الکترونیکی را به سمت جستجوی روش های اساسا جدید در انجام کسب و کار سوق می دهد. زیرا آنها باید تمام فعالیت ها از تدارکات تا تحویل را در زنجیره تأمین خرده فروشان الکترونیکی خود بطور موثر مدیریت نمایند. امروزه، مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (که همچنین می تواند مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر اینترنت نیز نامیده شود) یک ابزار مهم است که در آن نیازهای مشتری به طور همزمان به تهیه کننده مواد اولیه و یا قطعات، تولید محصول و یا مونتاژ، تدارکات، تحویل محصول و خدمات پشتیبانی متصل است تا امکان دستیابی به سهم بازار و سود بالاتر فراهم شود.

 در این نوشتار به تجزیه و تحلیل نقش مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی و اثرات مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی روی صنعت خرده فروشی الکترونیکی از دیدگاه تأمین کنندگان الکترونیکی و خرده فروشان الکترونیکی می پردازیم. تاثیر مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی روی ساختار صنعت خرده فروشی الکترونیکی با نیروهای پنج گانه (شدت رقابت، قدرت عرضه کننده، قدرت خریدار، تهدید کالاهای جایگزین و تهدید پتانسیل تازه واردان) را بررسی می کنیم که تحلیل پنج نیروی پورتر نامیده می شود. در بخش نتیجه، تاثیرات مثبت و منفی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی روی صنعت خرده فروشی الکترونیکی بررسی و ارائه شده است، و توصیه هایی نیز به شرکای زنجیره تأمین خرده فروشی الکترونیکی داده می شود.

 امروزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با رقابتی شدید رو به رو هستند. در چنین محیطی تعداد فزاینده‌ای از مشتریان به حجم بالایی از اطلاعات مجهز شده و از قدرت پذیرش ریسک بیشتری برخوردار شده‌اند. آنها بر اساس ارزش بیشتری که جای دیگری کسب می‌کنند، مستعد تغییر فروشگاه خود هستند، بطوریکه تعویض فروشگاه از جانب مشتریان به امری عادی و چالشی برای خرده‌فروشان بدل شده است. بنابراین فاکتورهایی که بر میزان تمایل مشتری به خرید دوباره تاثیرگذار هستند، نقش حیاتی در عملکرد و موفقیت فروشگاه‌ها ایفا می‌کنند. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده تداوم خرید مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا هستند.

 

صنعت خرده فروشی از جمله مهمترین صنایع تاثیرگذار بر زنجیره تامین هر شرکت صنعتی و تولیدی است و از جمله مهمترین ویژگی‌های محیط کنونی صنعت خرده‌فروشی نیز رقابت فزآینده‌ای است که هر روز با پیدایش و توسعه رقبای جدید در این صنعت مشاهده می‌گردد. نتیجه مستقیم این وضعیت، ضرورت و توجه جدی در بکارگیری ساز و کارهای موثر در حفظ و ارتقاء رضایتمندی مشتریان و به تبع آن، فروش از طریق کیفیت بخشی به خدمات و ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان می‌باشد. با توجه به افزایش رقابت در بازار خرده فروشی و بروز و ظهور فروشگاه‌ها و سوپر مار‌کت‌های زنجیره‌ای در چند سال اخیر، بررسی و تحلیل وضعیت رقابت میان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و پیش‌بینی وضعیت رقبای قدیمی و جدید بسیار ضروری می‌نماید.

 

با نگاه تحلیلی به وضعیت فروشگاه های زنجیره‌ای در ایران و جهان از طریق شاخص‌هایی همچون اهداف، ماموریت‌ها، چشم‌انداز، حیطه فعالیت، پراکنش جغرافیایی، وضعیت رقابتی، نوع مالکیت و … به منظور استفاده مدیران و مشتریان صنعت خرده فروشی در حوزه فروشگاه های زنجیره ای و ایجاد دیدی نسبت به وضعیت این صنعت می توان با تدوین سناریوهای متناسب با بازار ایران به وفقیت های چشمگیری دست یافت و این نیزبه هوشمندی مدیران کسب وکارهای کشورمان،به ویژه درصنعت خرده فروشی بستگی دارد.

  

با سپاس

 محرم غفاری

 بهمن ۱۳۹۹

 

فهرست مطالب

 تفاوت بین خرده فروشی و عمده فروشی.. ۱۲

 مقایسه خرده فروشی و عمده فروشی.. ۱۲

 تعریف عمده فروشی.. ۱۳

 تعریف خرده فروشی.. ۱۴

 تفاوت های کلیدی بین خرده فروشی و عمده فروشی.. ۱۴

 خرده‌فروشی.. ۱۵

 انواع خرده فروشان. ۱۵

 .انواع فروشگاههای خرده فروشی : ۱۶

 ویژگی‌های صنعت خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای.. ۱۶

 مسائل و نیازهای خاص صنعت خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای.. ۱۷

 

نیاز به تامین به موقع موجودی فروشگاه ۱۷

 

 • پبچیدگی مدیریت گردش گالاها: ۱۷
 • رضایتمندی و وفاداری مشتریان. ۱۷
 • سرعت در عملیات فروشگاه ۱۸
 • نیاز به انجام مدل های متنوع تسویه(اقساطی.اعتباری و. ۱۸

 

راهکار همکاران برای صنعت خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای.. ۱۸

 

کنترل موجودی و سفارش تامین‌کنندگان. ۱۸

 

گزارشات کنترلی.. ۱۸

 

مدیریت مشتریان فروشگاهی.. ۱۸

 

یکپارچگی سیستم فروشگاهی با سیستم‌های back office مالی و بازرگانی.. ۱۹

 

گزارشات مدیریتی.. ۱۹

 

راحتی کاربری.. ۲۰

 

۱۰ خرده فروشی برتر دنیا ۲۰

 

ایران بهشت خرده فروشان. ۲۱

 

۴ چالش عمده برسر راه نظام مدرن توزیع. ۲۲

 

۱۲ مورد کــــــاربردی کسب و کار خرده فروشی.. ۲۵

 

بازاریابی خرده فروشی : اصول اصلی و اهمیت آن چیست.. ۳۰

 

مفهوم بازاریابی خرده فروشی.. ۳۱

 

فروشگاه های چند بخشی.. ۳۲

 

سوپر مارکت.. ۳۳

 

فروشگاه راحتی.. ۳۳

 

فروشگاه های همواره تخفیف.. ۳۳

 

انواع مختلف فروشگاههای خرده فروشی.. ۳۳

 

محصول در بازاریابی خرده فروشی.. ۳۴

 

قیمت در بازاریابی خرده فروشی.. ۳۴

 

مکان در بازاریابی خرده فروشی.. ۳۵

 

ترفیعات در بازاریابی خرده فروشی.. ۳۵

 

آینده آمیخته بازاریابی خرده فروشی.. ۳۶

 

آمیخته خرده فروشی سفارشی تر خواهد شد. ۳۶

 

طبقات با گذر زمان تغییر خواهند کرد. ۳۶

 

رقابت بیشتر منجر به قیمت گذاری نوآورانه خواهد شد. ۳۷

 

مکان و مدیریت زنجیره تامین بر کارایی مقیاس تاثیر گذار خواهند بود. ۳۷

 

تروج ها موضوع محور خواهند شد. ۳۷

 

تکنیک های بازاریابی ویدئویی در صنعت خرده فروشی آنلاین. ۳۸

 

چرا ما باید از ویدئو در عرصه بازاریابی استفاده کنیم؟. ۳۸

 

استراتژی های بازاریابی خرده فروشی.. ۴۳

 

روندهای خرید خوار و بار در بازار آمریکا ۴۶

 

روندها و ابزارهای تجربه مشتریان در سال ۲۰۱۸ بخش اول. ۵۲

 

روندها و ابزارهای تجربه مشتریان در سال ۲۰۱۸ – بخش دومموضوعات.. ۵۴

 

روندها و ابزارهای تجربه مشتریان در سال ۲۰۱۸ – بخش چهارم. ۵۹

 

ویژگی‌های رهبران. ۶۰

 

روندها و ابزارهای تجربه مشتریان در سال ۲۰۱۸ – بخش ششم. ۶۳

 

چگونه بیشترین استفاده را از ابزارهای تجربه مشتریان ببریم؟. ۶۳

 

تحقیقات خرده فروشی و خریداران. ۶۸

 

– مطالعه رفتار خریدمشتری در نقطه فروش (CSBS Studies). 69

 

اهمیت ایجاد ارتباط با مشتری در صنعت خرده فروشی.. ۶۹

 

تجزیه و تحلیل بازاریابی.. ۷۵

 

تحلیل بازاریابیِ خرده‌فروشی‌ها – تحلیل کاوشگرانه‌ی داده‌ها (EDA ) – بخش سوم. ۷۷

 

فوتبال – تحلیل کاوشگرانه‌ی داده‌ها ۷۷

 

ضربات پنالتی.. ۷۷

 

ضربات کُرنر. ۷۸

 

تحلیل کاوشگرانه‌ی داده‌ها – مثال مطالعه‌ی موردی خرده‌فروشی.. ۷۹

 

تغییر صنعت خرده فروشی آنلاین با ظهور ابرداده ها ۸۰

 

خرده فروشی های آینده چه شکلی خواهند بود؟. ۸۱

 

مزیت‎ های استفاده از ابرداده ها در خرده فروشی آنلاین. ۸۱

 

فهم بهتر مشتریان. ۸۲

 

کاهش هزینه ‎های برند. ۸۲

 

تصمیم ‎گیری استراتژی در حوزه کسب و کار. ۸۳

 

بهبود فرآیندهای جاری برند. ۸۳

 

۶ تاثیر اساسی ابردادها بر روی صنعت خرده‎ فروشی آنلاین. ۸۴

 

خدمت هوش ‌مصنوعی به صنعت خرده‌فروشی در جهان. ۸۶

 

هوش ‌مصنوعی در فروشگاه‌های خرده‌ فروشی چه می‌کند؟. ۸۷

 

چت بات‌های هوش ‌مصنوعی در بخش خدمات مشتری.. ۸۷

 

تنظیمات قیمت با کمک هوش ‌مصنوعی در صنعت خرده‌فروشی.. ۸۸

 

مدیریت زنجیره تامین با هوش‌مصنوعی.. ۸۸

 

شخصی سازی و بینش مشتری با هوش‌ مصنوعی.. ۸۹

 

جستجوی هوشمند محصول در صنعت خرده فروشی.. ۸۹

 

خرده فروشی آنلاین چیست؟ به کدام کسب و کار اینترنتی خرده‌فروشی می‌گویند؟. ۹۰

 

تعریف خرده فروشی و خرده فروشی آنلاین. ۹۱

 

مهمترین تفاوت خرده فروشی و عمده فروشی.. ۹۲

 

چرا شناخت و توسعه خرده‌فروشی آنلاین اهمیت دارد؟. ۹۲

 

نگاهی به نقش «مدیریت تجربه تحویل» در حفظ رضایت و وفاداری مشتریان. ۹۳

 

زنجیره تأمین دیجیتالی را ایجاد کنید که برای آینده مناسب باشد. ۹۶

 

چهار گام برای یک زنجیره تأمین دیجیتال. ۹۸

 

وضعیت ایده آل آتی ما چیست؟. ۹۹

 

شکاف‌ها را بشناسید. ۹۹

 

انتخاب‌هایی را برای پوشش این شکاف‌ها طراحی کنید. ۱۰۰

 

یک نقشه راه متوازن ایجاد کنید. ۱۰۰

 

مدیریت زنجیره تأمین (SCM) به چه معناست؟. ۱۰۱

 

نمونه‌های مدیریت زنجیره تأمین. ۱۰۳

 

زنجیره تأمین گسترده چیست؟. ۱۰۵

 

تأثیر جهانی شدن بر زنجیره تأمین چیست؟. ۱۰۵

 

چگونه قوانین و مقررات زنجیره تأمین جهانی را پیچیده می‌کنند؟. ۱۰۶

 

چگونه باید زنجیره تأمین اندازه‌گیری و نظارت شود؟. ۱۰۶

 

بلاکچین و قراردادهای هوشمند چه تاثیری در زنجیره تأمین دارند؟. ۱۰۷

 

آینده صنعت خرده‌فروشی با استفاده از روش‌هـای چـنـدگانـه فــروش.. ۱۰۷

 

معرفی و بررسی والمارت و سون الون؛ دو شرکت بزرگ خرده‌فروشی در جهان. ۱۰۸

 

معرفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت.. ۱۰۹

 

تاریخچه والمارت؛ پولت را پس‌انداز کن و خوب زندگی کن. ۱۱۰

 

معرفی خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای سون الون. ۱۱۳

 

تاریخچه سون الون. ۱۱۴

 

۷ حقیقتی که باید درباره سون الون بدانید. ۱۱۵

 

شعبه‌های ۷-الون در سراسر دنیا با هم فرق دارند. ۱۱۵

 

فناوری اینترنت اشیا صنعت خرده‌فروشی را منقلب خواهد کرد. ۱۱۵

 

کاربردهای داده کاوی در صنعت خرده فروشی.. ۱۱۹

 

راهکار ویژه صنعت خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای.. ۱۲۱

 

ویژگی‌های صنعت خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای.. ۱۲۱

 

 • نیاز تامین به موقع موجودی فروشگاه‌ها ۱۲۲
 • پیچیدگی مدیریت گردش کالاها ۱۲۲
 • رضایتمندی و وفاداری مشتریان. ۱۲۲
 • ضعف کنترل‌های درون سازمانی.. ۱۲۲
 • جمعآوری و پردازش حجم بالای اطلاعات فروشگاه‌ها ۱۲۲
 • مدیریت مالی متمرکز در فروشگاه و دفتر مرکزی.. ۱۲۲
 • سرعت در عملیات فروشگاه ۱۲۲

 

راهکار همکاران برای صنعت خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای.. ۱۲۳

 

کنترل موجودی و سفارش تامین‌کنندگان. ۱۲۳

 

گزارشات کنترلی.. ۱۲۳

 

مدیریت مشتریان فروشگاهی.. ۱۲۳

 

کنترل سیستمی بر فرآیند فروشگاهی.. ۱۲۳

 

یکپارچگی سیستم فروشگاهی با سیستم‌های back office مالی و بازرگانی.. ۱۲۳

 

گزارشات مدیریتی.. ۱۲۴

 

راحتی کاربری.. ۱۲۴

 

جهانی شدن زنجیره تامین درصنعت خرده فروشی.. ۱۲۴

 

مدیریت موفق زنجیره تامین و لجستیک فروشگاه اینترنتی Walmart. 131

 

لینک های کمتر در زنجیره تامین. ۱۳۳

 

نوآوری موجودی Walmart: مشارکت های استراتژیک فروشندگان. ۱۳۴

 

سرمایه گذاری در فناوری موجودی پیشرفته: ۱۳۴

 

نقش مدیریت زنجیره تأمین در تجارت الکترونیکی.. ۱۳۶

 

اهمیت تجارت الکترونیک… ۱۴۳

 

تاثیر تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره تامین. ۱۴۴

 

تغییر الگوهای تقاضا در زنجیره تامین. ۱۴۴

 

تغییر نقش های سنتی زنجیره تامین. ۱۴۴

 

تغییر روابط بین خرده فروشان و مشتریان. ۱۴۵

 

پاسخ به انتظارات جدید مشتریان. ۱۴۵

 

کنترل مراحل زنجیره تامین. ۱۴۵

 

کمک به کاهش هزینه ها ۱۴۶

 

افزایش همکاری بین مشاغل زنجیره تأمین. ۱۴۶

 

مروری بر صنعت خرده فروشی در ایران و جهان. ۱۴۶

 

گشتی در صنعت خرده‌فروشی دنیا ۱۴۶

 

نظام خرده‌فروشی با چه چالش‌هایی درگیر است؟. ۱۴۷

 

چین. ۱۴۷

 

هند. ۱۴۷

 

امارات متحده عربی.. ۱۴۷

 

مالزی.. ۱۴۸

 

ترکیه. ۱۴۸

 

صنعت خرده‌فروشی در ایران. ۱۴۸

 

معرفی یک خرده فروشی موفق در دنیا ۱۴۹

 

دسترسی به داده ها در زنجیره تأمین مواد غذایی با بلاک چین. ۱۵۰

 

هوش مصنوعی و اهمیت آن. ۱۵۱

 

بلاک چین در بخش مزرعه. ۱۵۱

 

بلاک چین و هوش مصنوعی؛ برنامه یکپارچه برای بخش کشاورزی.. ۱۵۲

 

محاسبات ابری و صنعت خرده فروشی.. ۱۵۲

 

انتخاب ابر شما ۱۵۳

 

نگاهی به آینده خرده فروشی جهان در گفتگوی مجله هاروارد با رهبر «وال مارت». ۱۵۴

 

داستان کسب و کار دیجیتالی.. ۱۵۵

 

رقبای وال مارت.. ۱۵۹

 

درس هایی از وال مارت.. ۱۷۱

 

 • مسئولیت اجتماعی شرکت ها ۱۷۱
 • کسب و کار آنلاین. ۱۷۲
 • مدیریت ارتباط با مشتری.. ۱۷۲
 • تحلیل رقبا ۱۷۲
 • آنالیز مداوم نیازهای مشتریان. ۱۷۲

 

پیشنهاداتی به دانشجویان اقتصاد، مدیریت و بازاریابی.. ۱۷۲

 

تحلیل داده‌های مشتریان در صنعت خرده فروشی.. ۱۷۳

 

تحلیل داده‌های مشتریان در صنعت خرده فروشی.. ۱۷۴

 

گروه بندی مشتریان و استفاده از مدل‌های معروف مانند RFM برای تحلیل ارزش مشتریان. ۱۷۵

 

پیش بینی ریزش مشتریان. ۱۷۶

 

تحلیل سبد خرید مشتریان. ۱۷۷

 

پیش‌بینی احتمال خواندن ایمیل بازاریابی توسط مشتری.. ۱۷۷

 

ارائه توصیه ها و پیشنهادهای سفارشی به مشتریان. ۱۷۷

 

راهکارهایی برای نجات خرده فروشان از تهدید فروشگاه‌های بزرگ.. ۱۷۸

 

استاندارد GS1 چه کمکی به مدیریت زنجیره تأمین می کند؟. ۱۷۹

 

نگاهی به غول صنعت خرده فروشی.. ۱۸۱

 

زنجیره تأمین و مدیریت آن در دنیای امروز. ۱۸۳

 

چالش‌های زنجیره تأمین. ۱۸۶

 

اثر شلاقی.. ۱۸۷

 

یکپارچه‌سازی.. ۱۸۸

 

به اشتراک‌گذاری اطلاعات.. ۱۸۸

 

چگونه با بازاریابی ایمیلی فروش مان را افزایش دهیم؟. ۱۸۹

 

تکنیک های بازاریابی ویدئویی در صنعت خرده فروشی آنلاین. ۲۰۰

 

دانستنی های بازاریابی سیار در خرده فروشی ها ۲۰۵

 

بازاریابی سیار. ۲۰۶

 

مزایای بازاریابی سیار. ۲۰۶

 

ویژگی ها ی محیط خرده فروشی سیار. ۲۰۷

 

شیوه های بازاریابی سیار در محیط خرده فروشی.. ۲۰۷

 

مصرف کنندگان سیار. ۲۰۸

 

تاکتیک های مهم بازاریابی سیار. ۲۰۸

 

تاکتیک های موفق خرده فروشی در بازاریابی سیار. ۲۰۹

 

محرک ها و بازدارنده های استفاده از موبایل در خرده فروشی.. ۲۰۹

 

چالش های مربوط به مشتری.. ۲۱۰

 

اصول طراحی و چیدمان فروشگاهی چیست و چه هدفی را دنبال می کند؟. ۲۱۱

 

پیشنهادهایی برای توسعه کسب و کار خرده فروشی.. ۲۱۹

 

آشنایی با خرده فروشی و انواع آن. ۲۲۱

 

زنجیره‌ی تأمین خرده فروشی چطور کار می‌کند؟. ۲۲۲

 

انواع فروشگاه‌های خرده فروشی.. ۲۲۳

 

خرده فروشی در طراحی فروشگاه اینترنتی.. ۲۲۴

 

خرده فروشی در بازارهای Online. 225

 

فروشگاه های الکترونیکی و خدمات تحویل. ۲۲۷

 

تحویل Online محصولات دیجیتال، سرگرمی ها و رسانه ها ۲۲۷

 

۱۰ روش ساده برای افزایش فروش خرده‌فروشی.. ۲۲۸

 

دوازده درس مهم در خرده فروشی.. ۲۳۰

 

اهمیت بازاریابی دیجیتال برای خرده‌فروشی.. ۲۳۳

 

قانون اول: قابلیت‌های میان‌کانالی و میان‌بخشی بسازید. ۲۳۴

 

قانون دوم: فراتر از ساختار باشید. ۲۳۵

 

قانون سوم: جاه‌طلب باشید و درباره چگونگی رسیدن به آن جایگاه کنکاش کنید. ۲۳۵

 

اصول استراتژی فروشگاهی و خرده فروشی. ۲۳۶

 

استراتژی فروشگاهی.. ۲۳۶

 

ایجاد مزیت رقابتی بادوام : ۲۳۷

 

اصول بازاریابی (سیستمهای خرده فروشی کالا). ۲۴۵

 

انواع خرده فروشی از نظر فیلیپ کاتلر. ۲۴۸

 

انواع فروشگاه بر اساس میزان خدمت.. ۲۴۹

 

نقش بازاریابی دیجیتال در صنعت خرده فروشی.. ۲۵۲

 

کلیدی ترین عوامل بازاریابی در فروشگاه ۲۵۳

 

ایده های بازاریابی برای خرده فروشان. ۲۵۷

 

ابزار تحلیل داده در صنعت ریتیل و فروشگاه‌های زنجیره‌ای.. ۲۵۹

 

شناخت بهتر از مشتری نسبت به گذشته​​​​​​​ ۲۶۰

 

محاسبه میزان موفقیت کسب‌وکار در کمترین زمان. ۲۶۰

 

راهکارهای داده محور در آینده ۲۶۰

 

تصمیمات بازاریابی خرده‌فروشی.. ۲۶۰

 

تصمیم دربارهٔ بازار هدف.. ۲۶۱

 

تصمیم دربارهٔ ترکیب کالاها و خدمات.. ۲۶۱

 

تصمیم دربارهٔ قیمت.. ۲۶۲

 

خرده فروشی آنلاین و ۵ راه برای افزایش فروش اینترنتی کسب‌ و کارهای کوچک… ۲۶۳

 

ادغام داده‌های مشتری در فروشگاه با کانال‌های آنلاین و آفلاین. ۲۶۳

 

قرار دادن محتوای تولید شده توسط کاربر. ۲۶۴

 

استفاده از داده‌های موقعیت مکانی.. ۲۶۴

 

ایمیل موجب تحریک خریدهای داخل فروشگاه ‌‌می‌شود. ۲۶۵

 

استفاده از انواع شبکه‌های اجتماعی.. ۲۶۵

 

مؤلفه‌های استراتژی بازاریابی خرده فروشی آنلاین. ۲۶۵

 

بازاریابی O2O: راهنمای نهایی خرده فروشی آنلاین به آفلاین. ۲۶۶

 

بازاریابی O2O چیست؟. ۲۶۶

 

مدل O2O چیست؟. ۲۶۷

 

بستر O2O چیست؟. ۲۶۸

 

ROPO چیست؟. ۲۶۸

 

ویژگی‌های تجارت الکترونیکی O2O.. 269

 

اهمیت یافتن فروشگاه‌های فیزیکی.. ۲۶۹

 

استراتژی بازاریابی O2O چگونه کار می‌کند؟. ۲۷۰

 

بازاریابی مجاورتی در صنعت خرده فروشی.. ۲۷۱

 

بازاریابی مجاورتی در صنعت خرده فروشی.. ۲۷۱

 

آمیخته بازاریابی (p 7) در خرده فروشی. ۲۷۲

 

بررسی جایگاه استارتاپ‌ها در صنعت خرده فروشی.. ۲۷۵

 

نقشه بازار استارتاپ‌های صنعت خرده‌فروشی.. ۲۷۶

 

نمودار نوآوری صنعت.. ۲۷۷

 

داستان برند وال مارت؛ بزرگترین شرکت خرده فروشی دنیا ۲۸۳

 

شبکه‌ی ماهواره‌ای شخصی.. ۲۸۴

 

کمک به طوفان زدگان. ۲۸۴

 

ابتکارات شرکت وال مارت.. ۲۸۵

 

زندگی شخصی سم والتون. ۲۸۵

 

شکست‌های فروشگاه وال مارت.. ۲۸۶

 

۱۰ قانون طلایی والتون برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار موفق.. ۲۸۷

 

وضعیت کنونی برند وال مارت.. ۲۸۸

 

بازاریابی ، سیستم و مدیریت توزیع. ۲۸۹

 

مدیریت کانال توزیع. ۲۸۹

 

مراحل تصمیمات مهم در طراحی کانالهای توزیع. ۲۹۰

 

عوامل شناسایی کانالهای مختلف.. ۲۹۰

 

ارزیابی و گزینش کانالها ۲۹۱

 

تعارض بین کانالها ۲۹۱

 

کانالهای اصلی توزیع. ۲۹۱

 

توزیع محصولات صنعتی.. ۲۹۲

 

سیستم و مدیریت توزیع. ۲۹۲

 

دلالها وکارگزاران. ۲۹۴

 

مدیریت توزیع فیزیکی.. ۲۹۵

 

محل موجودی و انبارداری.. ۲۹۵

 

۱۳ راه افزایش فروش خرده فروشی.. ۲۹۷

 

۱۰ راهکار مؤثر برای افزایش فروش در صنایع خرده فروشی‌ ۳۰۱

 

مدیران برندهای برتر خرده فروشی از تجارب خود می گویند. ۳۰۵

 

لازمه‌های موفقیت مراکز خرید. ۳۰۷

 

مرچندایزینگ خرده فروشی.. ۳۰۹

 

چرا مرچندایزینگ Merchandising مهم است.. ۳۰۹

 

مرچندایزینگ و تنوع. ۳۱۰

 

مرچندایزینگ انعطاف پذیری.. ۳۱۰

 

دسترسی آسان به مرچندایزینگ… ۳۱۰

 

ارتباط محیط کسب و کار با خرده فروشی.. ۳۱۱

 

تبلیغ دهان به دهان برای خرده فروشی ها ۳۱۲

 

راهبردهای بازاریابی پیامکی برای خرده فروشان. ۳۱۳

 

خرده فروشی بر مبنای سرگرمی.. ۳۱۴

 

سرگرم کنندگی خرده فروشی.. ۳۱۵

 

پنج استراتژی مؤثر برای رشد تجارت خرده فروشی در دنیای جدید. ۳۱۸

 

بهینه سازی زنجیره تأمین. ۳۱۸

 

تجربه کاربری.. ۳۱۹

 

خدمات مشتری.. ۳۱۹

 

بازاریابی مؤثر. ۳۱۹

 

شراکت‌ها ۳۱۹

 

فروش FMCG در خرده ‎فروشی های به هم ریخته ایرانی.. ۳۲۰

 

خرده فروشی در ایران تحت سلطه تجارت سنتی است.. ۳۲۱

 

هیچ معجزه ای در کار نیست اما ماموریت غیرممکن هم نیست.. ۳۲۵

 

صنعت خرده فروشی تشنه نگاه استراتژیک… ۳۲۵

 

استراتژی بازاریابی پپسی.. ۳۲۷

 

تقسیم بازار، هدف‌گذاری و جایگاه‌یابی در راهبرد بازاریابی پپسی.. ۳۲۷

 

مزیت رقابتی در راهبرد بازاریابی پپسی.. ۳۲۷

 

ماتریس بی.سی.جی در راهبرد بازاریابی پپسی.. ۳۲۸

 

راهبرد توزیع در راهبرد بازاریابی پپسی.. ۳۲۸

 

ارزش ویژۀ برند در راهبرد بازاریابی پپسی.. ۳۲۸

 

تحلیل رقابتی در راهبرد بازاریابی پپسی.. ۳۲۸

 

تحلیل بازار در راهبرد بازاریابی پپسی.. ۳۲۸

 

تحلیل مشتری در راهبرد بازاریابی پپسی.. ۳۲۹

 

مدیریت بازاریابی در آمازون (مدیریت کانال‌های یکپارچه) امپراطور خرده فروشی.. ۳۲۹

 

استراتژی های شرکت آمازون برای موفقیت چه بوده است ؟. ۳۳۱

 

حذف کیوسک‌های فروش پاپ‌آپ | استراتژی شرکت آمازون. ۳۳۲

 

بهترین تبلیغ آن است که اولین مصرف‌ کننده محصول‌تان باشید. ۳۳۳

 

درخواست مشتریان را جدی بگیرید و به سرعت به آنها پاسخ دهید. ۳۳۴

 

حتی الامکان قیمت ها را در پایی سطح ممکن قرار دهید. ۳۳۴

 

نتایج را بصورت هفتگی بررسی کنید. ۳۳۵

 

مرگ بازاریابی سنتی و ظهور بازاریابی نوین. ۳۳۵

 

چگونه تبلیغات خرده فروشی در فروشگاه آنلاین را درست انجام دهیم؟. ۳۳۸

 

تبلیغات خرده فروشی.. ۳۳۹

 

مدیریت وفادرای مشتری در خرده فروشی.. ۳۴۵

 

وفاداری مشتری.. ۳۴۵

 

سه مفهوم معمول در وفاداری.. ۳۴۶

 

مدیریت وفاداری مشتری.. ۳۴۶

 

منافع مدیریت وفاداری.. ۳۴۶

 

اعتمادمشتریان به خرده فروشان. ۳۴۷

 

وفاداری مغازهای.. ۳۴۷

 

ارتباط بین برندهای خرده فروشی و وفاداری مشتریان مغازهای.. ۳۴۷

 

درک و سنجش وفاداری.. ۳۴۸

 

محرکهای وفاداری.. ۳۴۸

 

وفاداری مشتریان خرده فروشی.. ۳۴۹

 

کانالهای خرید گوناگون. ۳۴۹

 

راهکارهایی برای خرده فروشی سودآور در بازاریابی. ۳۵۱

 

پنج استراتژی بی نظیر بازاریابی B2C که باید امتحان کنید. ۳۵۲

 

منابع و مآخذ. ۳۵۶

 

 دانلود و خرید ۴۸۰۰۰تومان

 

سوالات و نظرات
برای ارسال سوال و نظر ابتدا وارد و یا عضو سایت شوید.
اطلاعات فایل
تاریخ انتشار:
15 اسفند 1400
تعداد فروش:
1