ساعت خورشیدی

ساعت خورشیدی

ابراهیم اسفیدانی ابراهیم اسفیدانی

تاریخ انتشار: 26 اسفند 1402
کپسول اتش نسانی

کپسول اتش نسانی

ابراهیم اسفیدانی ابراهیم اسفیدانی

تاریخ انتشار: 09 اسفند 1402
چراغ دیواری

چراغ دیواری

ابراهیم اسفیدانی ابراهیم اسفیدانی

تاریخ انتشار: 09 اسفند 1402
چراغ خواب

چراغ خواب

ابراهیم اسفیدانی ابراهیم اسفیدانی

تاریخ انتشار: 09 اسفند 1402
نقشه جهان

نقشه جهان

ابراهیم اسفیدانی ابراهیم اسفیدانی

تاریخ انتشار: 09 اسفند 1402
مجسمه وایکینگ

مجسمه وایکینگ

ابراهیم اسفیدانی ابراهیم اسفیدانی

تاریخ انتشار: 09 اسفند 1402
چراغ خواب

چراغ خواب

ابراهیم اسفیدانی ابراهیم اسفیدانی

تاریخ انتشار: 09 اسفند 1402
مرجان اکواریوم

مرجان اکواریوم

ابراهیم اسفیدانی ابراهیم اسفیدانی

تاریخ انتشار: 08 اسفند 1402
هدفون

هدفون

ابراهیم اسفیدانی ابراهیم اسفیدانی

تاریخ انتشار: 08 اسفند 1402
بلبرینگ خطی

بلبرینگ خطی

ابراهیم اسفیدانی ابراهیم اسفیدانی

تاریخ انتشار: 08 اسفند 1402
استپ موتور

استپ موتور

ابراهیم اسفیدانی ابراهیم اسفیدانی

تاریخ انتشار: 07 اسفند 1402
پیرینتر سه بعدی

پیرینتر سه بعدی

ابراهیم اسفیدانی ابراهیم اسفیدانی

تاریخ انتشار: 07 اسفند 1402
دیوار کوب طرح درخت