ابجکت نرده شاخ گوزنی

ابجکت نرده شاخ گوزنی

saman yousefi saman yousefi

تاریخ انتشار: 18 آبان 1402
خانه تاریخی ماپار

خانه تاریخی ماپار

saman yousefi saman yousefi

تاریخ انتشار: 27 مهر 1402
نقشه اتوکد گیلان

نقشه اتوکد گیلان

saman yousefi saman yousefi

تاریخ انتشار: 13 آبان 1402
برداشت بناهای تاریخ معین تجار اهواز
درخت شماره 5

درخت شماره 5

saman yousefi saman yousefi

تاریخ انتشار: 23 دی 1402
ابجکت درخت شماره ۴

ابجکت درخت شماره ۴

saman yousefi saman yousefi

تاریخ انتشار: 21 دی 1402
ابجکت درخت تابستانی

ابجکت درخت تابستانی

saman yousefi saman yousefi

تاریخ انتشار: 20 دی 1402
ابجکت درخت

ابجکت درخت

saman yousefi saman yousefi

تاریخ انتشار: 15 دی 1402
ابجکت درخت سرو

ابجکت درخت سرو

saman yousefi saman yousefi

تاریخ انتشار: 12 دی 1402
ابجکت نرده حفاظتی کلاسیک
جدول اشتال سه بعدی و دو بعدی
برداشت بنای تاریخی سبک شمال ایران
تحلیل فضای شهری میدان شهدای اهواز
طراحی برج اقامتی

طراحی برج اقامتی

saman yousefi saman yousefi

تاریخ انتشار: 15 مهر 1402
نقشه عرصه بندی منطقه ۲۲ تهران
طراحی ساختمان اداری

طراحی ساختمان اداری

saman yousefi saman yousefi

تاریخ انتشار: 13 مهر 1402
طراحی کتابخانه و کافه کتاب
طراحی گالری تمبر

طراحی گالری تمبر

saman yousefi saman yousefi

تاریخ انتشار: 13 مهر 1402
طراحی گالری

طراحی گالری

saman yousefi saman yousefi

تاریخ انتشار: 13 مهر 1402
طراحی امفی تاتتر

طراحی امفی تاتتر

saman yousefi saman yousefi

تاریخ انتشار: 13 مهر 1402
مجموعه هچ کاربردری برای اتوکد