پاورپوینت گردشگری شهری ونقش آن درتوسعه پایدار
توضیحات
 

گردشگری شهری

گردشگری در چارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل میکند. یکی از این الگوهای فضایی، گردشگری شهری است. نواحی شهری به علت آنکه جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند، در اغلب موارد مقاصد گردشگری مهمی محسوب میشوند. شهرها معمولا جاذبه های متنوع و بزرگی شامل موزه ها، بناهای یادبود، مکانهای تاریخی را دارا هستند که خود، گردشگران بسیاری را جذب میکند.

عملکرد گردشگری در فضای شهری در راستای انگیزه های متفاوتی  شکل میگیرد که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل است:

-دیدار دوستان و خویشاوندان -حضور در نمایشگاهها و کنفرانسها -بازدید از میراث فرهنگی  سفرهای مذهبی (زیارت)- حضور در مراسم و محل- رفع مسایل درمانی- بهداشتی- خریدهای تفریحی- مسایل ورزشی- مسایل آموزشی- سفرهای روزانه و اداری- دلایل شخصی – بر مبنای این انگیزهها عملکرد در فضای شهری چند بعدی میشود. رویکرد به درون در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و رویکرد به بیرون در کنش متقابل فرهنگی یا در بعضی موارد تضادهای ناشی از آن است.

آنچه که مهم است،برنامه ریزی راهبردی مدیران و برنامه ریزان شهری درراستای جذب گردشگران و رویکردتعامل با ساکنان شهرهاست و بسا که گردشگرانی ؛بدلیل عدم رعایت فرهنگ گردشگری ساکنان برخی از شهرها از مسافرت به آنجا منصرف شده اند.درصورتیکه با ارائه برنامه مناسب می توان مراجعه مستمر گردشگران و مزیت درآمدزایی ساکنان را فراهم آورد.

توسعه گردشگری شهری پایدار

در سال­های گذشته، رشد اقتصادی شهرها از طریق صنایع تولیدی حاصل می­شد. در اواخر قرن بیستم، صنایع تولیدی به تدریج اهمیت خود را به عنوان ابزار اصلی رشد شهرها، از دست دادند و به تدریج بخش خدمات به عنوان موتور محرّک اقتصادی شهرها شناخته شد. در چنین شرایطی، گردشگری به عنوان گزینه­ ای مناسب برای توسعه­ی شهرها شناخته شد، زیرا شهرها به طور بالقوه، دارای بسیاری از جاذبه­ ها مانند بناهای تاریخی، میراث فرهنگی، رویدادها و … می­باشند. حتّی محروم­ ترین شهرها نیز به دلیل برخورداری از میراث تاریخی و فرهنگی می­توانند در رقابت میان مقصدهای گردشگری شهری شرکت کنند .

لا (۱۹۹۳) چهار عامل مؤثر در توسعه­ ی گردشگری به عنوان یک بخش خدماتی در شهرها را این طور ذکر می­کند:

  1. افول صنایع تولیدی
  2. نیاز به ایجاد فعالیت­ های اقتصادی جدید و مقابله با بیکاری
  3. شناخت اهمیت گردشگری به عنوان یک صنعت در حال رشد
  4. نقش توسعه­ ی گردشگری در بازسازی و احیای مناطق شهری

نیری (۲۰۰۶) دو عامل دیگر را نیز به عوامل فوق اضافه کرده است:

  1. جهانی شدن سریع
  2. جایگاه ویژه ی شهرها در انباشت سرمایه

منظور از گردشگری شهری، فعالیت­های گردشگری در محیط­ های شهری است. هنگامی که شهرها به عنوان مقصدهای گردشگری توسعه می­یابند، پیچیدگی محیط­ های شهری، آن­ها را از سایر مقصد ها (روستاها، تفرجگاه­ ها، سواحل و …) متمایز می­سازد. بولدینگ نظریه­ پرداز آمریکایی شهرها را به عنوان پیچیده­ ترین سطح سیستم­ ها بعد از سیستم­ های ذهنی می­داند. شهر به عنوان واقعیتی جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و جامعه­ شناختی در هر دوره­ ای از رشد و تحوّل خود از هر کدام از این عوامل تأثیر پذیرفته و بر هر کدام از آن­ها تأثیر گذاشته است. پیچیدگی هر یک از این عوامل خود موجد پیچیدگی شهر به عنوان تبلور فضایی آن­ها بوده است.

در صورت برنامه­ ریزی و توسعه­ ی از پیش اندیشیده شده، گردشگری می­تواند منافع مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی را ایجاد و سهم قابل توجهی را در توسعه­ ی ملی ایفا نماید. رشد شتابان گردشگری طی دهه­ های گذشته و آینده­ نگری­های مبتنی بر آن، همراه با تأکیدی که کارشناسان کشورهای رو به رشد بر تقویت و پشتیبانی این فعالیت در جهت اهداف توسعه­  پایدار در این ممالک روا می­دارند، مفهوم تازه­ای را تحت عنوان توسعه ­ی پایدار گردشگری مطرح کرده است.

توسعه­ گردشگری پایدار عبارت است از گسترش این صنعت و جذب گردشگر به کشور با استفاده از منابع موجود به گون ه­ای که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و همچنین انتظارات گردشگران، بتوان وحدت و یکپارچگی، هویت فرهنگی و سلامتی محیط زیست، رشد اقتصادی و رفاه مردم و میهمانان آن­ها را به گونه­ ای متوازن و پیوسته تأمین کرد. گردشگری شهری پایدار در طرح اروپایی “اداره­ گردشگری شهری پایدار”، به عنوان “یک استراتژی توسعه­ کل نگر، منصفانه و آینده نگر” تعریف شده است. هدف اصلی گردشگری پایدار ارائه­ روش­های منطقی در بهره­ برداری از منابع طبیعی و انسانی و ممانعت از به کار گیری غیر منطقی این منابع است.

دیباچه

توسعه پایدار شهر و ارتباط گردشگری با آن

مدل مفهومی ابعاد مختلف و شاخص های موثر درتوسعه پایدار شهری

بررسی اثرات گردشگری شهری در توسعه پایدار شهری

اثرات اقتصادی توسعه گردشگری شهری

تأثیرات منفی اقتصادی گردشگری ازمنظرمک انیتریر

تاثیرات مثبت اقتصادی توسعه گردشگری

اثرات اجتماعی توسعه گردشگری شهری

اثرات محیطی توسعه گردشگری شهری(تأثیرات منفی گردشگری بر روی محیط شهری)

اثرات مثبت محیطی گردشگری ازمنظرهارسل

. بررسی یک تجربه جهانی – شهر هاوانا (کوبا)

ادراک ساکنان از اثرات گردشگری در هاوانا( ادراک ساکنان از اثرات اقتصادی گردشگری)

ادراک ساکنان از اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری

ادراک ساکنان از اثرات محیطی گردشگری

: ارتباط نقش و اثرات مثبت و منفی گردشگری در توسعه پایدار شهری

توسعه گردشگری در شهر ازمنظر تقویت کنندگی جامع

نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی کالن شهرها

توسعه گردشگری ازمنظرتوسعه پایدار

روندروبه رشدگردشگری به عنوان بزرگترین صنعت صادراتی

‌­پیش بینی،رشد گردشگری کشورهای درحال توسعه

گردشگری شهری

گردشگری شهری ازمنظراوقات فراغت شهروندان

بررسی وضعیت گردشگری شهری دربرهه فعلی

عوامل کلیدی سیستم گردشگری

نظریه مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک در ارتباط با گردشگری

مکتب نئولیبرال و اقتصاد بازار آزاد و گردشگری

جاذبه های گردشگری شهری و انواع آن ازمنظرگردشگران

عناصر مرتبط با مبحث گردشگری شهری در کلان شهرها

اقتصاد و گردشگری

گردشگری و اشتغال

درآمد زایی گردشگری

دلایل غلبه صنعت گردشگری بررکوداقتصادی

نظام عرضه و تقاضای گردشگری از دیدگاه گان

عناصر کلیدی تغییر اقتصادی در ارتباط با گردشگری

مشاغل مورد نظر در زمینه گردشگری

فرآیند رشد کلانشهرهای کشورهای توسعه یافته (شمال)

کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه (جنوب)

محدوده اقتصادی گردشگری در کلانشهرها

اثرات گردشگری بر اقتصاد کلانشهری

تأملی بر توسعه گردشگری شهری ایران و ارائه راهکارهایی لازم برای آن

اهمیت موضوع گردشگری شهری

شهر و گردشگری

گردشگری شهری یا تفریح شهری، بخشی از گذران اوقات فراغت شهروندان درعصر پسا مدرنتیه

مفهوم توسعه پایدارازمنظرگردشگری شهری

شهر و گردشگری

کاربری های گردشگری شهری

گردشگری شهری و فضای شهری

عوامل تعدیل کننده رفتار گردشگران در فضای گردشگری شهری

عناصر و فرصت های گردشگری شهری

شهرنشینی و گردشگری شهری

پسامدرنیته، و گردشگری شهری

انگیزه های گردشگری شهری

گردشگری شهری از منظرفضاهای خاص هرشهر

کارکردهای مدیریت گردشگری شهری در فضای پسامدرن جذب سرمایه برای توسعه پایدار

راهبردهای درونی مدیریت گردشگری شهری ازمنظرکاهش تضاد بین ساکنان وگردشگران

راهکارهای گردشگری شهری در عصر پسامدرنیته

پیامدهای مدیریت گردشگری شهری عصر پسامدرن

تأملی بر گردشگری شهری در ایران

مدیریت گردشگری شهری یا تفریح شهری ازمنظربرنامه ریزی

مهمترین منابع گردشگری شهری که مدیریت اجرایی یک شهر باید در الگوی فضایی شهر و ساختار آن مورد توجه و برنامه ریزی قرار دهد

چرا گردشگری شهری؟!

نحوه ی برخورد و مهمان نوازی ساکنان بومی ازمنظرگردشگری

استراتژی های مختلف مراحل دوره عمر محصول گردشگری:مرحله معرفی

استراتژی های مختلف مراحل دوره عمر محصول گردشگری:مرحله رشد

استراتژی های مختلف مراحل دوره عمر محصول گردشگری:مرحله بلوغ

استراتژی های مختلف مراحل دوره عمر محصول گردشگری:مرحله افول

تحلیلی بر آثار فرهنگی گردشگری

پیامدهای فرهنگی منفی گردشگری خارجی

تقسیم بندی بازار گردشگری

تقسیم بندی بازار برحسب مشخصات جغرافیایی

تقسیم بندی بازار برحسب مشخصات روانی

تاثیرات گردشگری بر توسعه پایدار شهری از نظر ساکنان (مورد مطالعه: جزیره قشم)

با۷۵اسلایدتخصصی

نظرات کاربران
برای ارسال نظر ابتدا وارد و یا عضو سایت شوید.
اطلاعات فایل
تاریخ انتشار:
14 اسفند 1400