پاورپوینت”مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد افزایش بهره وری ویادگیری سازمانی درشرکت سونی”
توضیحات

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

تعریفهای متعددی برای مدیرت استراتژیک منابع انسانی بیان شده است که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می‌شود‌:
۱٫ مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتست از : مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت استراتژیک برای بهبود عملکرد سازمان و ایجاد فرهنگ سازمانی که بتوان انعطاف پذیری و خلاقیت را تقویت کرد (Truss et,al,1994).
۲٫ مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتست از : استفاده از منابع انسانی به صورتی برنامه ریزی شده و انجام کارهایی با هدف قادر ساختن سازمان برای تامین هدفهای مورد نظر(۱۹۹۲ ,Wright).
۳٫ مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتست از : دور اندیشی فراگیر، نوآور و تحول گرایی سازمان یافته در تامین منابع انسانی سازمان، پرورش و بهسازی آن، تامین کیفیت زندگی کاری برای آن و بالاخره به‌کارگیری بجا و موثر این منبع استراتژیک با شناخت و اعمال جنبه های تاثیر پذیری و تاثیر گذاری محیط درون سازمانی و برون سازمانی در راستای تبیین استراتژیها، به منظور تحقق رسالت و هدفهای سازمان(میرسپاسی، ۱۳۸۱).

ویژگیهای فرایند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

اعمال مدیرت منابع انسانی در چارچوب تعریفهای یادشده، که نگرش سیستمی، اقتضایی و استراتژیک درآن ملحوظ شده است، ایجاب می کند که وظایف و اقدامها در چارچوب فرایندهای معقول و منظم چنان با یکدیگر در آمیزند که منافع کارکنان با منافع سازمان و منافع جامعه فصل مشترک بیشتری پیدا کند. بنابراین تدابیر استراتژیک در سیستم مدیریت منابع انسانی باید در جهت افزایش فصل مشترک این سه دسته منافع اعمال شود.
عناصر یا اجزای اصلی سیستم مدیریت منابع انسانی را با نگرشی استراتژیک در پنج عنصر زیر می توان خلاصه کرد: (میرسپاسی، ۱۳۸۱)

۱٫ هدفها یا خروجی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

هدفهای سیستم مدیریت منابع انسانی متاثر از هدفهای استراتژیک هر موسسه بوده، متناسب با این هدفها تامین منابع انسانی نخستین انتظار سازمان از این سیستم است که در واقع این اقدام به طورعمده در جهت تامین منافع سازمان صورت می گیرد. افرادی که در سازمانها استخدام می شوند نیز به طور عمده در جهت تحقق هدفها و تامین منافع شخصی خود مبادرت به کاریابی و انتخاب کار می کنند. بنابراین از هر سیستم مدیریت منابع انسانی انتظار می رود که در عین توجه به منافع سازمان، منافع کارکنان را نیز در فرایند تصمیم گیریهای استراتژیک ملحوظ دارند.

-فهرست ؛

مدیریت استراتژیک منابع انسانی چیست

ضرورت وجود مدیریت استراتژیک منابع انسانی چیست

منافع مدیریت استراتژیک منابع انسانی به سازمان ها

استراتژی های افزایش انگیزه کارکنان

مدیریت استراتژیک منابع انسانی شامل چه چیزهایی است

استراتژی‌هایی برای مدیران سازمانی

استراتژی‌هایی برای پیشرفت استعدادها

استراتژی‌هایی برای ترفیع دادن به افرادی که عملکرد خوبی دارند

برنامه‌ریزی استراتژی‌ها

مدل‌های مختلف مدیریت استراتژیک منابع انسانی کدام‌اند

چگونه باید مدیریت استراتژیک منابع انسانی را توسعه داد

مقدمه ای بر استراتژی منابع انسانی

استراتژی منابع انسانی چیست؟

رویکردهای استراتژیک در استراتژی منابع انسانی

اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی

الزامات بررسی اهداف مدیریت استراتژیـک منابع انسانی

ایجاد تعادل میان جنبه های نرم و سخت سازمان 

منابع انسانی درشرکت سونی

تاریخچه شرکت سونی

چشم انداز، ماموریت و ارزش ها

سونی «ساخت. ایمان داشتن”

HRM استراتژیک

وظایف مدیریت منابع انسانی

اهمیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)

کارکنان شرکت سونی و سیستم های آموزشی

برنامه ریزی منابع انسانی

عوامل کسب و کار

نیاز به برنامه ریزی صحیح منابع انسانی

هدف از طرح منابع انسانی

مراحل برنامه ریزی

مدل HRM

هدف از مدل HRM چیست؟

هدف از سیاست های مدیریت منابع انسانی در سونی

توانمند سازی کارمندان ناتوان

رهبر در حال توسعه

برنامه های آموزشی برای کارکنان

برنامه آموزش کارکنان توسط سونی در ژاپن   

سلامت و امنیت

سلامت کارکنان

تعادل کار و زندگی در سونی

سبک های کاری انعطاف پذیر

مراقبت از کودک و پرستاری

فناوری اطلاعات منابع انسانی

تأثیر ساختار سازمانی بر مدیریت منابع انسانی

نقش فرهنگ سازمانی در SHRM

مولفه های تاثیرگذاردرفرهنگ سازمانی

ایجاد فرهنگ کار گروهی

منابع انسانی سونی – استراتژی هایی که جهان آن را تحسین می کند

سرمایه اولیه و شرکای سونی

سبک مدیریت منابع انسانی درسونی

تنظیم هدف برای همه روشن است

محیط خانواده

توانایی تغییر حرفه

احترام به عقاید مختلف


اصل “بدون انتظار دستورالعمل عمل کنید”

حمایت و برابری

رویکرد مدیریت ،منطق مادی

دستاوردهای اصلی در سال مالی ۲۰۲۰

نقاط عطف

نگاه به آینده

توسعه منابع انسانی

رویکرد مدیریت منابع انسانی

ابتکارات برای توسعه منابع انسانی

            نمونه ای از ابتکارات در Sony Life

            نمونه ای از ابتکارات در Sony Assurance

درصد زنان در پست های مدیریتی*

حمایت از کارکنان برای ادامه کار

استخدام افراد دارای معلولیت

درصد مرخصی سالانه مرخصی کسب شده

دورکاری و کار سیار

ابتکارات برای کاهش اضافه کاری

            نمونه ای از ابتکارات در سونی لایف

سیستم خط تلفن داخلی

دانش، مهارت ها و توانایی (KSAs)

مطالعه موردی چالش های منابع انسانی در حال تکامل سونی

مدیریت استعدادها در شرکت

مشکلات روابط کار

مسئولیت اجتماعی شرکت سونی

فرآیند HRMدرسونی

استخدام های عمومی و تخصصی  درسونی

برنامه های آموزشی با نگاه مربیگری

ارزیابی عملکرد

پیوند مدیریت منابع انسانی با استراتژی سازمان

تبادل ایده ها در ناهارخوری سونی

ایجاد پیوند اجتماعی وشبکه های درون شرکتی درناهارخوری سونی

کمک به رفع موانع بین مدیریت وکارکنان به سبک سونی

 مدیریت پروژه روابط انسانی در شرکت SONY

مدیریت درسونی از زبان آکیوموریتا

مهم ترین ماموریت مدیران ژاپنی

حس مشترک درشرکت های ژاپنی

عملکرد مستمردر شرکت سونی

عدم تفاوت مدیریت وکارگردر شرکت سونی

فلسفه مدیریت درژاپن

 وفاداری کارکنان به شرکت سونی

مدیریت رفتاردرشرکت سونی

کارکنان اجزای ارزشمند شرکت سونی

فرصت رشدکارکنان درشرکت سونی

کمک به رفع موانع بین مدیریت وکارکنان به سبک سونی

مدیریت پروژه روابط انسانی در شرکت SONY

مدیریت درسونی از زبان آکیوموریتا

مهم ترین ماموریت مدیران ژاپنی

حس مشترک درشرکت های ژاپنی

عملکرد مستمردر شرکت سونی

عدم تفاوت مدیریت وکارگردر شرکت سونی

فلسفه مدیریت درژاپن

ذهن را از پیش برای موفقیت آماده سازیم

وفاداری کارکنان به شرکت سونی

مدیریت رفتاردرشرکت سونی

کارکنان اجزای ارزشمند شرکت سونی

فرصت رشدکارکنان درشرکت سونی

 با۱۴۶اسلایدتخصصی

 

 

نظرات کاربران
برای ارسال نظر ابتدا وارد و یا عضو سایت شوید.
اطلاعات فایل
تاریخ انتشار:
10 فروردین 1401