پاورپوینت"مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد رفتارهای رهبری انسان ها در شرکت فورد"
توضیحات

دراین نوشتار ،علاوه بر استفاده انز نظرات ارزشمند صاحب نظران کشورمان از انظرات اندیشمندان خارجی نیز که درقالب چندین مقاله بودند بصورت ترجمه استفاده شده و درقالب ۸۲اسلاید تخصصی تقدیم می گردد

فهرست

مدیریت استراتژیک منابع انسانی چیست

نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی چیست

ضرورت وجود مدیریت استراتژیک منابع انسانی چیست

نقش پرسنل در اهداف سازمان

اتخاذاستراتژی های متناسب با ماموریت سازمان

مدیریت استراتژیک منابع انسانی شامل چه چیزهایی است

مدیریت استراتژیک منابع انسانی شامل چه چیزهایی است

برنامه‌ریزی استراتژی‌ها

چگونه باید مدیریت استراتژیک منابع انسانی را توسعه داد

چگونه باید مدیریت استراتژیک منابع انسانی را توسعه داد

شرح وظایف مدیر استراتژیک منابع انسانی

تاریخچه بهره‌وری نیروی انسانی

نحوه سنجش بهره‌وری نیروی انسانی

عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی

سه نوع اصلی موانع بهره‌وری نیروی انسانی:

موانع خارجی برای بهره‌وری نیروی انسانی

موانع داخلی برای بهره‌وری نیروی انسانی

ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان 

چه کسانی باید ارزیابی کنند

آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان

کارکنان متخصص و ماهر مزیت رقابتی سازمان ها

آموزش نیروی انسانی به مثابه سرمایه گذاری پرسود

فواید آموزش

اهداف آموزش و بهسازی منابع انسانی

-هدف های اجتماعی

-هدف های سازمانی

-هدف های کارکنان

رو یکرد جذب نیروی انسانی در شرکت فورد

جرأت، جسارت، شهامت، چالشگری

دوام، پشتکار، پایداری

پرورش و توسعه کارکنان

آﻣﺎدﮔﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

علاقه مند خدمت به دیگران

تفکر سیستمی

برون سپاری مدیریت منابع انسانی در سازما نهای کوچک و متوسط

از دیدگاه فورد این خدمات ممکن است کاستی هایی داشته باشند

اصول منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی از منظر آرلن ورنون

برآورد نیازهای سازمان از منظرورنون

تولید  نظریه  تامین خدمات نیروی انسانی از بخش بیرون

ایده پردازی نوآوری

کارمندان فورد راه را به سوی دنیایی بهتر هدایت می‌کنند و به تأثیر فورد بر بهبود زندگی مردم انرژی می‌دهند.

تاثیرمثبت در زندگی و کار

کمک های بشردوستانه فورد

کارمندان،قلب وروح شرکت فورد

متحول کردن زندگی روزمره مردم جهان

درباره شرکت فورد موتور

استراتژی احساسات کارکنان فورد: بپرسید / گوش دهید / مشاهده کنید

فعالیت فرهنگی فورد

استراتژِی گوش دادن در فورد

نگاه فورد به آینده

مدیریت منابع انسانی درشرکت  فورد موتورز

فناوری های بزرگ و افراد بزرگ

استخدام و نگهداری منابع انسانی در فورد موتورز:

استخدام بهترین استعدادها و حفظ آنها

آموزش کارمندان در فورد موتورز

فرهنگ کار و انگیزه کارکنان

تعامل و رضایت کارکنان

سلامت و ایمنی کارکنان

اثربخشی ایمنی 

شرکت فورد موتور: استراتژی ها، سیاست ها و شیوه های منابع انسانی

وظایف بخش منابع انسانی

استراتژی های بین المللی HRM

تقویت کارتیمی

اثربخشی مدیریت منابع انسانی در فورد موتورز

استراتژی تجاری فورد

منابع انسانی: استراتژی و نقش در سازمان

منابع انسانی منحصر به فرد در فورد

تجزیه و تحلیل عملکرد منابع انسانی منتخب

انجمن های تشویقی فورد

توصیه هایی برای بهبود

همسو کردن کارکردها و استراتژی‌های منابع انسانی با استراتژی کلی سازمان

  استراتژی‌های مدیریت عملکرد فورد

استراتژی هدفمند، تاکید زیاد بر جذب نیرو

همراستایی استراتژی های منابع انسانی و کسب و کار شرکت فورد

ایجاد استراتژی های  مدیریت منابع انسانی      برای بهبود مزیت رقابتی

رضایت کارکنان

شغل شما در منابع انسانی در شرکت فورد موتور

تیم ONE HR

یادگیری و توسعه کارکنان

چشم اندار و ماموریت یادگیری درفورد

فرهنگ یادگیری

برنامه ریزی استراتژیک  برای یادگیری درفورد

رهبری با تدریس

حمایت از توسعه شغلی

 

با 141اسلاید تخصصی

 

نظرات کاربران
برای ارسال نظر ابتدا وارد و یا عضو سایت شوید.
اطلاعات فایل
تاریخ انتشار:
15 فروردین 1401