پاورپوینت مدیریت تجربه مشتریان
توضیحات

مدیریت تجربه مشتریان
مدیریت ارتباط با مشتریان با رویکردفرهنگ مبتنی برمشتری استراتژیک ،دربرهه فعلی طرفداران زیادی پیداکرده است.در فرهنگ میتنی برارزش مشتری ،انتظار این است تا منابع طوری تخصیص یابند که موجب رشد ارزش مشتری شود وبه رفتارکارکنانی که باعث حفظ مشتری شود پاداش داده می شود.و اطلاعات مشتری جهت تحلیل استراتژیک و بصورت داده های گران بها جمع آوری می شوند.دربازارهای آینده مدیرانی موفق خواهند شدکه پایگاه داده تحلیلی قوی داشته باشند و مهم تر اینکه داده های جمع آوری شده بصورت اثربخش تحلیل شوندو مورد استفاده مدیران بازاریابی و صاحبان کسب و کارقرار گیرند.
مشتریان امروز حق انتخاب ویژه دارند واین امر زمانی تاثیر گذار خواهد بودکه مشتریان بعد خرید محصولات احسا س خرسندی داشته باشند و احساس خرسندی بدون ایجاد ارزش ویژه مشتریان ،غیرممکن می باشد.مدیران بازاریابی و صاحبان کسب و کارها در برهه فعلی با پیچ تاریخی استراتژیک مواجه هستند که بسان تیغ دوسر عمل می کند و اگر با سناریوی ویژه عمل نکنند ،بطورحتم ضربات جبران ناپذیری را تحمل خواهند نمود و شاید ادامه فعالیت در کسب و کارو بازار پیچیده امروز برایشان امکان پذیر نخواهد.


۱- مدیریت تجربه مشتری
۲- چرا مدیریت تجربه مشتری، مساله ای مهم تلقی می گردد؟
۳- چالش های پیش روی بازاریابان
۴- اقداماتی در جهت اعمال مدیریت تجربه مشتری صحیح
۵- ایجاد و حفظ پروفایل مشتریان
۶- شخصی سازی تعامل با مشتری
۷- پیام صحیح، در زمان و محل درست
۸- CRM، در حال تبدیل به مدیریت تجربه ی مشتریان
۹- روش بازاریابی مطابق با یک استراتژی تبلیغاتی ثابت
۱۰- نگرش شرکت های کوچک و بزرک به تجربه مشریان
۱۱- ماتریس قابلیتهای مدیریت تجربه مشتریان
۱۲- مدیریت دانش مشتریان (CKM) چه تاثیری در مدیریت تجربه مشتریان (CEM ) دارد؟
۱۳- لزوم «مدیریت تجربه مشتری» در بانک ها

 

۱۴- تجربه مشتری
۱۵- مزایای مدیریت تجربه مشتری
۱۶- اجرای مدیریت تجربه مشتری
۱۷- عوامل تعیین‌کننده تجربه مشتری
۱۸- تعریف ومفاهیم مدیریت تجربه مشتریان
۱۹- چرا مدیریت تجربه مشتری اهمیت دارد
۲۰- چالش های پیش روی بازاریابان
۲۱- سه گام برای مدیریت تجربه مشتری موفق
۲۲- ایجاد پروفایل کامل مشتری و بروز رسانی آن
۲۳- شخصی سازی تمام تعاملات مشتری
۲۴- کسب اطلاعات درست در زمان و مکان درست

۲۵- مشتری مداری به زبان ساده
۲۶- فرمول ارزش مشتری
۲۷- چهاراستراتژی رقابتی اصلی
۲۸- مدیریت تجربه مشتری ازمنظر فناوری
۲۹- مدیریت تجربه مشتری در صنعت تولید گوشی‌های هوشمند
۳۰- ارتباط مدیریت تجربه مشتری (CEM) با بهره وری سازمانی در دفاتر بیمه
۳۱- نزدیک بینی بازاریابی
۳۲- بکارگیری دانش فنی برای ایجاد رضایت مشتری
۳۳- چهار عاملی که منجر به شکست در تجارت می شود
۳۴- مولفه های بازار مدار شدن سازمان ها
۳۵- ویژگی‌های یک مدیریت تجربه مشتری اولیه
۳۶- چهار ویژگی اساسی یک تجربه مشتری بدون تنش

 

سوالات و نظرات
برای ارسال سوال و نظر ابتدا وارد و یا عضو سایت شوید.
اطلاعات فایل
تاریخ انتشار:
14 فروردین 1401