طرح لایه باز برای طراحی
فریم با طرح گل محمدی
فریم و قاب ویژه عروس
فریم و  قاب با طرح گل
فریم و قاب با طرح آهو
فریم فانتزی ویژه تولد کودک
مجموعه15عددی قاب نوشتاری
پکیج وکتور حاشیه - قاب - شماره 6
پکیج وکتور حاشیه - قاب - شماره 5
پکیج وکتور حاشیه - قاب - شماره 4
پکیج وکتور حاشیه - قاب - شماره 2
پکیج وکتور حاشیه - قاب - شماره 3
مجموعه وکتور گوشه شماره 5
مجموعه وکتور گوشه شماره 4
مجموعه وکتور گوشه شماره 3
مجموعه وکتور گوشه شماره 2
وکتور  گل گوشه - گل حاشیه